Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Οδηγίες ρύθμισης VPN για Mac OS X

Λύση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεκινώντας από την έκδοση Mac OS Sierra, η Apple έχει καταργήσει την υποστήριξη για το πρωτόκολλο PPTP που χρησιμοποιείται στο VPN του Πανεπιστημίου, επομένως όσοι χρήστες έχουν αναβαθμιστεί σε αυτή την έκδοση, δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο VPN με τον ενσωματωμένο VPN client του λειτουργικού.

Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι για Mac OS X 10.6 Snow Leopard:

  1. Επιλέξτε διαδοχικά  (1) και System Preferences... (2):
  2. Επιλέξτε Network:
  3. Επιλέξτε +:
  4. Επιλέξτε ως Interface (1) VPN, ως VPN Type (2) PPTP, πληκτρολογήστε στο πεδίο Service Name (3) DUTH και επιλέξτε Create(4):
  5. Πληκτρολογήστε στο πεδίο Server Address (1) vpn.duth.gr και στο πεδίο Account Name (2) το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας που σας έχει δωθεί και επιλέξτε Authentication Settings... (3):
  6. Πληκτρολογήστε στο πεδίο Password (1) τον κωδικό που σας έχει δοθεί και επιλέξτε OK (2):
  7. Ενεργοποιήστε το Show VPN status in menu bar (1) και επιλέξτε Advanced... (2):
  8. Ενεργοποιήστε το Send all traffic over VPN connection (1) και επιλέξτε OK (2).
  9. Επιλέξτε Apply (1) και κλείστε το παράθυρο (2):
  10. Για να συνδεθείτε, επιλέξτε διαδοχικά το εικονίδιο VPN (1) και Connect DUTH (2).
  11. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε διαδοχικά το εικονίδιο VPN (1) και Disconnect DUTH (2).

 

Συνημμένα:
vpn-osx-01.png vpn-osx-01.png
vpn-osx-02.png vpn-osx-02.png
vpn-osx-03.png vpn-osx-03.png
vpn-osx-04.png vpn-osx-04.png
vpn-osx-05.png vpn-osx-05.png
vpn-osx-06.png vpn-osx-06.png
vpn-osx-07.png vpn-osx-07.png
vpn-osx-08.png vpn-osx-08.png
vpn-osx-09.png vpn-osx-09.png
vpn-osx-10.png vpn-osx-10.png
vpn-osx-11.png vpn-osx-11.png

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 60
Κατηγορία: Παλιό VPN (PPTP)
Ημερομηνία που προστέθηκε: 29-08-2014 11:47:48
Θεάσεις: 1706
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.1/5.0 (17)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων