Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Τι είναι ο Λογαριασμός Χρήστη

Λύση

Για την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του Λογαριασμού Χρήστη.

Αυτός αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password).

  • Προπτυχιακοί Φοιτητές

Ο Λογαριασμός Χρήστη εκδίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΑκαι παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Παρέχει πρόσβαση ΣΕ ΟΛΕΣ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (φοιτητολόγιο, πάσο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, email, eclass, κλπ).

Οι λογαριασμοί (μεταξύ αυτών και το email) παρέχονται στους φοιτητές από το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μόνον για διευκόλυνση τής φοίτησής τους. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής ή διαγραφή τους, χωρίς προειδοποίηση.

Συνεπώς, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή) στη Γραμματεία τους. Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή.

  • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Ο Λογαριασμός Χρήστη εκδίδεται με αίτημα της Γραμματείας και παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Παρέχει πρόσβαση ΣΕ ΟΛΕΣ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (φοιτητολόγιο, πάσο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, email, eclass, κλπ)

  • Μέλη ΔΕΠ

Ο Λογαριασμός Χρήστη εκδίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΑκαι παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Παρέχει πρόσβαση ΣΕ ΟΛΕΣ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκτός από:

1. το φοιτητολόγιο

2. τις τηλεφωνικές χρεώσεις.

Για τις δύο αυτές υπηρεσίες εκδίδεται διαφορετικός λογαριασμός χρήστη.

 

  • Διοικητικό Προσωπικό

Ο Λογαριασμός Χρήστη εκδίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΑκαι παραλαμβάνεται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ . Παρέχει πρόσβαση ΣΕ ΟΛΕΣ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 63
Κατηγορία: Λογαριασμός Χρήστη
Ημερομηνία που προστέθηκε: 29-08-2014 13:07:09
Θεάσεις: 1725
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.9/5.0 (28)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων