Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Νέος ιστότοπος διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Webmail)

Λύση

Ο ιστότοπος για την διαχείριση τής ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας (Webmail) αλλάζει. Θα βρείτε το νέο στο:

 
Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει τελικώς τα παλαιότερα συστήματα, πεπαλαιωμένου και διάσπαρτου υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software).
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση των μηνυμάτων σας μόνον κάποιο πρόγραμμα τού Η/Υ σας (πχ. Thunderbird, Outlook, Mac OS Mail), η αλλαγή αυτή δεν σας επηρεάζει
 
Η μετάβαση θα επηρεάσει τους χρήστες στα ακόλουθα:
α) ΕΠΑΦΕΣ
Οι τυχόν αποθηκευμένες «Επαφές» θα πρέπει να μεταφερθούν από το παλαιό στο νέο σύστημα (Ermis) ως εξής:
  • Από το παλαιό σύστημα Horde
1ο βήμα, παλαιό σύστημα Horde: 
«Επαφές» > «Import/Export» > «Export Address Book» αφήστε την προεπιλογή «Comma separated values» > «Export» 
2ο βήμα, εισαγωγή στο Ermis: 
«Διευθυνσιογράφος» > «Εισαγωγή/Εξαγωγή» > «Import Address Book, Step 1» αφήστε την προεπιλογή «Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα» > «Αναζήτηση…» επιλέξτε το αρχείο που είχε εξαχθεί από το Horde > «Επόμενο» > «Εισαγωγή, Βήμα 2» αφήστε τις επιλογές ως έχουν > «Επόμενο» > «Εισαγωγή, Βήμα 3» αφήστε τις επιλογές ως έχουν > «Επόμενο» > «Εισαγωγή, Βήμα 4» αφήστε τις επιλογές ως έχουν > «Επόμενο»
  • Από το προηγούμενο σύστημα RoundCube  
1ο βήμα, προηγούμενο σύστημα RoundCube: 
«Επαφές» > από το «Ομάδες» επιλέξτε πχ. το «Προσωπικές Διευθύνσεις» > «Εξαγωγή» 
2ο βήμα, εισαγωγή στο Ermis: 
«Διευθυνσιογράφος» > «Εισαγωγή/Εξαγωγή» > «Import Address Book, Step 1» επιλέξτε το «Ψηφιακή Κάρτα» > «Αναζήτηση…» επιλέξτε το αρχείο που είχε εξαχθεί από το RoundCube > «Επόμενο»
β) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Οι τυχόν αποθηκευμένες «Ταυτότητες» στο προηγούμενο σύστημα RoundCube πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου στο σύστημα Ermis ως εξής:
Ρυθμίσεις από το εικονίδιο γραναζιού > «Preferences» > «Μήνυμα» ή «Αλληλογραφία» > «Προσωπικές πληροφορίες» > στο «Επιλέξτε τη ταυτότητα που θέλετε να αλλάξετε:» επιλέξτε «Create New Identity» 
γ) ΦΙΛΤΡΑ
Τα φίλτρα που είναι καταχωρημένα στο προηγούμενο/παλαιό σύστημα (Horde, RoundCube) που χρησιμοποιούσατε θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Μάλιστα θα είναι ορατά και στο σύστημα Ermis με την μορφή τού κώδικά τους («Μήνυμα» ή «Αλληλογραφία» > «Φίλτρα» > «Πρόγραμμα (Script)» > «Εμφάνιση Ενεργών Προγραμμάτων (Scripts)»). 
Αν όμως θελήσετε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε κάποιο απ’ αυτά τα φίλτρα θα πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου στο σύστημα Ermis, ως εξής:
«Μήνυμα» ή «Αλληλογραφία» > «Φίλτρα» > «Νέος κανόνας» ή ένας από τους έτοιμους κανόνες «Λευκή λίστα», «Μαύρη λίστα», «Διακοπές», «Προώθηση» και «Spam»
Ο κανόνας «Spam» (ανεπιθύμητη με βαθμολογία αλληλογραφία), αν και καταχωρείται, δεν υλοποιείται ακόμη από το διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Mail Server).
Μετά την καταχώρηση έστω και ενός φίλτρου στο σύστημα Ermis παύουν να ισχύουν όλα τα παλαιά.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προώθηση των μηνυμάτων (σε άλλη διεύθυνση) που έχει γίνει με το παλαιό σύστημα Horde θα καταργηθεί μετά τις 26 Οκτωβρίου 2015, διότι δεν θα είναι διαχειρίσιμη από τους χρήστες. Αν θέλετε να διατηρηθεί η προώθηση, θα πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στο σύστημα Ermis ως φίλτρο («Μήνυμα» ή «Αλληλογραφία» > «Φίλτρα» > «Προώθηση»).
 
 
☛ Το χρονοδιάγραμμα τής μετάβαση είναι το ακόλουθο:
  • έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. (περίπου) θα λειτουργούν παράλληλα όλα τα συστήματα, με την δρομολόγηση τής διευθύνσεως webmail.duth.gr να μην έχει αλλάξει (θα «δείχνει» στο τρέχον σύστημα RoundCube). Έκτοτε η δρομολόγηση τού https://webmail.duth.gr θα γίνεται προς το νέο σύστημα https://ermis.noc.duth.gr, ενώ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και τα δύο πεπαλαιωμένα.
  • Έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. (περίπου) θα λειτουργούν και τα δύο παλαιότερα συστήματα. Έκτοτε θα παύσει μόνον η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων απ΄ αυτά.
  • Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 θα κλείσουν οι δύο παλαιότερες υπηρεσίες (Horde και RoundCube).
 
 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 81
Κατηγορία: Ιστότοπος διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (WEBMAIL)
Ημερομηνία που προστέθηκε: 08-10-2015 15:48:29
Θεάσεις: 25596
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.4/5.0 (22)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων