Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Πρόσβαση στο διαδίκτυο  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Ταχύτητα πρόσβασης. Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.0/5.0
Για να ελέγξετε την ταχύτητα πρόσβασης &tau...
Σύνδεση υπολογιστή στο διαδίκτυο Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.0/5.0
Σε όλους τους χώρους του Πανεπιστη...
Έλεγχος πρόσβασης στο διαδίκτυο Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.3/5.0
ipconfig /all
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων