Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Πρόσβαση στο διαδίκτυο  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Ταχύτητα πρόσβασης. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.7/5.0
Για να ελέγξετε την ταχύτητα πρόσβασης τ&o...
Σύνδεση υπολογιστή στο διαδίκτυο Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.0/5.0
Σε όλους τους χώρους του Πανεπιστη&m...
Έλεγχος πρόσβασης στο διαδίκτυο Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
ipconfig /all
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων