Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικών κέντρων Avaya Definity

Λύση

Κλήσεις εντός ΔΠΘ

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα κέντρου
 • Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του ατόμου με το οποίο θέλετε να μιλήσετε.
 • Περιμένετε να απαντήσει.
 • Ακούγεται το σήμα κλήσης και περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο καλούμενος.
 • Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα AUTO CALLBACK (βλέπε σχετική παράγραφο) ή κλείστε και προσπαθήστε αργότερα.

 

Κλήσεις εντός Θράκης (δρομολογούνται τοπικά)

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα κέντρου.
 • Πατήστε 0 (Μην περιμένετε να ακούσετε σήμα ΟΤΕ). Σημ.: Αν ακούσετε σήμα απασχολημένου τότε όλες οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου είναι κατειλημμένες, προσπαθήστε αργότερα.
 • Επιλέξτε τον αριθμό OTE του ατόμου με το οποίο θέλετε να μιλήσετε.
 • Ακούγεται το σήμα κλήσης και περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο καλούμενος.

 

Κλήσεις εκτός Θράκης (χρεώνονται μονάδες)

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα κέντρου.
 • Πατήστε 0 Αριθμό ΟΤΕ Κωδικό PAC #
 • Σημ.: Αν ακούσετε σήμα απασχολημένου τότε όλες οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου είναι κατειλημμένες, προσπαθήστε αργότερα.
 • Ακούγεται το σήμα κλήσης και περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο καλούμενος.

 

Για κλήσεις σε άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς χρέωση δείτε τις οδηγίες για Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP)

 

CALL PICKUP (λήψη κλήσεων από άλλες συσκευές που ανήκουν στο ίδιο group)

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ενώ χτυπάει άλλο εσωτερικό που ανήκει στο ίδιο group.
 • Πατήστε #6 και παίρνετε στη συσκευή σας την κλήση.

Σημείωση: Για να λειτουργήσει η υπηρεσία πρέπει πρώτα να ζητήσετε δύο ή περισσότερα εσωτερικά που σας ενδιαφέρουν να ενταχθούν στο ίδιο pick up group. Απαιτεί προγραμματισμό στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

TRANSFER (μεταβίβαση μιας κλήσης σε άλλη συσκευή)

 

 • Πατήστε το πλήκτρο FLASH ή RECALL ή R της συσκευής σας
 • Aκούτε σήμα επιβεβαίωσης (μπίπ-μπίπ-μπίπ)
 • Αυτόματα η κλήση σας μπήκε σε αναμονή και ακούτε σήμα κέντρου.
 • Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση
 • Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάστε το ακουστικό σας.
 • Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά, τότε πατήστε πάλι FLASH, FLASH ή RECALL, RECALL ή R, R (δύο φορές)για να επανέλθει η κλήση σε εσάς.

 

LAST No REDIAL (επανάκληση του τελευταίου αριθμού)

Για τη συσκευή F-700:

 • Πατήστε REDIAL.

Για οποιαδήποτε άλλη αναλογική συσκευή:

 • Σηκώστε το ακουστικό.
 • Πατήστε #9.
 • Το σύστημα καλεί τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει.

 

CONFERENCE (συνδιάσκεψη)

 

Για να κάνετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ενώ έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας:

 

 • Πατήστε FLASH ή RECALL ή R και ακούτε σήμα επιβεβαίωσης(μπίπ-μπίπ-μπίπ).
 • Η κλήση μπήκε σε αναμονή και ακούτε σήμα κέντρου.
 • Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμό του επόμενου ατόμου με το οποίο θέλετε να μιλήσετε.
 • Πατήστε πάλι FLASH ή RECALL ή R και είστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
 • Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή.
 • Για να αφαιρέσετε τον τελευταίο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε FLASH ή RECALL ή R.

 

Σημ. Το σύστημα DEFINITY σας επιτρέπει τηλεφωνική συνδιάσκεψη μέχρι και έξι ατόμων.

 

CALL FORWARD (δρομολόγηση κλήσεων σε άλλη συσκευή)

 

Για να δρομολογήσετε προσωρινά τις κλήσεις σας σε άλλη συσκευή (αριθμό)

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα κέντρου.
 • Πατήστε *5 και τον αριθμό στον οποίο θέλετε να δρομολογήσετε προσωρινά τις κλήσεις σας.
 • Ακούτε ήχο επιβεβαίωσης και κλείνετε το ακουστικό.

 

Για να ακυρώσετε τη δρομολόγηση

 

 • Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα κέντρου.
 • Πατήστε #5
 • Ακούτε ήχο επιβεβαίωσης και κλείνετε το ακουστικό.

 

Οι κλήσεις σας επανέρχονται στη συσκευή σας.

 

AUTO CALLBACK (αυτόματη επανάκληση εσωτερικού)

 

Για αυτόματη επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι κατειλημμένο ή δεν απαντά:

 

 • Καλέστε σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.
 • Πριν κατεβάσετε το ακουστικό σας, πατήστε FLASH ή RECALL ή R ακούτε σήμα επιβεβαίωσης (μπίπ-μπίπ-μπίπ)
 • Πατήστε *7.
 • Ακούτε σήμα ενεργοποίησης(μπίπ-μπίπ-μπίπ).
 • Κατεβάστε το ακουστικό σας.
 • Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν, το άτομο που διαλέξατε είναι πλέον διαθέσιμο. Τότε σηκώστε το ακουστικό σας και αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό αριθμό.
 • Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα: Σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε #7.

 

CALL PARK & ANSWER BACK (Πως να βάλετε μια κλήση σε αναμονή και να την απαντήσετε από άλλη συσκευή)

 

 • Ενώ μιλάτε πατήστε FLASH ή RECALL ή R, ακούτε σήμα επιβεβαίωσης (μπίπ-μπίπ-μπίπ)
 • Πατήστε *8, ακούτε σήμα ενεργοποίησης(μπίπ-μπίπ-μπίπ), η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.
 • Ακούτε σήμα ενεργοποίησης(μπίπ-μπίπ-μπίπ).
 • Συγκρατείστε τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής και κατεβάστε το ακουστικό.
 • Πηγαίνετε στη συσκευή από την οποία θέλετε να μιλήσετε.
 • Πατήστε #8 και τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής που βάλατε την κλήση σε αναμονή και μιλήστε.

 

PROGRAM (Προγραμματισμός προσωπικών μνημών)

 

Με τις συσκευές F-700 και 2500 MMGK έχετε την δυνατότητα να προγραμματίσετε στη μνήμη του τηλεφωνικού κέντρου μέχρι 10 τηλεφωνικούς αριθμούς που καλείτε συχνά. Για να προγραμματίσετε τους αριθμούς που θέλετε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

 • Πατήστε #33, ακούτε σήμα κέντρου, επιλέξτε τον αριθμό της θέσης, από 0 μέχρι 9, στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί ο τηλεφωνικός αριθμός (π.χ. 5)
 • Πατήστε 0 και τον αριθμό ΟΤΕ που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 • Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε # και ακούτε σήμα επιβεβαίωσης(μπίπ-μπίπ-μπίπ).

 

Συνοπτικά, η διαδικασία προγραμματισμού για αριθμό ΟΤΕ (π.χ. 2541022222): είναι η εξής:

 

 • #33, θέση(0-9) πχ 5, 0, αριθμός ΟΤΕ , #
 • #33 5 0 2541022222 #

 

Για να καλέσετε χρησιμοποιώντας την παραπάνω μνήμη (την 5η) πληκτρολογείτε *3 και 5

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 51
Κατηγορία: Τηλεφωνία
Ημερομηνία που προστέθηκε: 29-08-2014 08:14:47
Θεάσεις: 263
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.0/5.0 (4)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων