Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Απόκτηση κωδικού

Λύση

Για την κλήση υπεραστικών και κινητών τηλεφώνων είναι απαραίτητη η χρήση προσωπικού κωδικού.

Αυτός χορηγείται αυτόματα σε μέλη ΔΕΠ, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει αίτημα εγγράφως προς την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 54
Κατηγορία: Τηλεφωνία
Ημερομηνία που προστέθηκε: 29-08-2014 08:59:19
Θεάσεις: 203
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.0/5.0 (8)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων