Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Όρια αποστολής emails

Λύση

Κατά την αποστολή emails από ένα χρήστη του Πανεπιστημίου, τηρούνται δύο όρια τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω ανάλογα με τη διεύθυνση IP από την οποία συνδέεται ο χρήστης για να στείλει email. Οι παράμετροι που ελέγχονται για αυτά τα όρια είναι:

1. αριθμός διακριτών emails που αποστέλλονται

2. συνολικός αριθμός παραληπτών

 

Κάθε φορά που ο χρήστης επιχειρεί να στείλει ένα email, ελέγχεται αν η αποστολή του email αυτού θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση κάποιου από τα όρια. Αν ναι, η αποστολή του email αποτυγχάνει και ο χρήστης ενημερώνεται να δοκιμάσει αργότερα. Όταν ο χρήστης αποστέλλει επιτυχώς ένα email, η τιμή της πρώτης παραμέτρου αυξάνεται κατά 1 και στην τιμή της δεύτερης παραμέτρου προστίθεται ο αριθμός των διευθύνσεων στις οποίες απεστάλη το email αυτό.

 

Τα παραπάνω όρια, όταν ο χρήστης συνδέεται από διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου (υπολογιστής εντός του Πανεπιστημίου, WebMail, VPN) είναι:

1. 60 emails ανά ώρα

2. 300 παραλήπτες συνολικά ανά ώρα

 

ενώ όταν συνδέεται από διεύθυνση IP εκτός του Πανεπιστημίου:

1. 20 emails ανά ώρα

2. 100 παραλήπτες συνολικά ανά ώρα

 

Όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του email, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20MB σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη το overhead που προκύπτει κατά τη μετατροπή του email σε μορφή κατάλληλη για μετάδοση, το συνολικό μέγεθος των συνημμένων ενός email δεν πρέπει να ξεπερνά τα ~15MB.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αποστολή σε περισσότερους από 100 παραλήπτες ανά λεπτό, επομένως αν θέλετε να στείλετε email σε περισσότερες από 100 διευθύνσεις, πρέπει να τις χωρίσετε σε ομάδες των 100 και να στείλετε ξεχωριστά το email σε κάθε ομάδα, περιμένοντας τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την αποστολή του κάθε email.

 

 
 
 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων