Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς δημιουργώ λογαριασμό χρήστη

Λύση

1. Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων για πρόσβαση στην μηχανογράφηση τους (βαθμολογίες, δήλωση μαθημάτων). Αυτός ο λογαριασμός ισχύει και για τις υπηρεσίες του ΥΚ-ΚΔΔ.

Οι λογαριασμοί (μεταξύ αυτών και το email) παρέχονται στους φοιτητές από το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μόνον για διευκόλυνση τής φοίτησής τους. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής ή διαγραφή τους, χωρίς προειδοποίηση.

Συνεπώς, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή) στη Γραμματεία τους. Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή.

 

2. Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & Διοικητικό Προσωπικό

Η έκδοση του λογαριασμού γίνεται αυτοματοποιημένα, μετά από ενημέρωσή μας από τη Διεύθυνση Διοικητικού, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ και παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως με έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

 

3. Εργαζόμενοι με σύμβαση, Αποσπασμένοι Υπάλληλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν υποβολής συμπληρωμένης αίτησης εκχώρησης νέου λογαριασμού, η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλου θεωρημένη από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας ή της γραμματείας του τμήματος.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Συνημμένα:
duthnet-account.pdf duthnet-account.pdf

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 66
Κατηγορία: Λογαριασμός Χρήστη
Ημερομηνία που προστέθηκε: 06-10-2014 08:17:19
Θεάσεις: 1796
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0 (9)

 
« Πάτε πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων