Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Πώς δημιουργώ λογαριασμό χρήστη

Λύση

1. Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων για πρόσβαση στην μηχανογράφηση τους (βαθμολογίες, δήλωση μαθημάτων). Αυτός ο λογαριασμός ισχύει και για τις υπηρεσίες του ΥΚ-ΚΔΔ.

Οι λογαριασμοί (μεταξύ αυτών και το email) παρέχονται στους φοιτητές από το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μόνον για διευκόλυνση τής φοίτησής τους. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής ή διαγραφή τους, χωρίς προειδοποίηση.

Συνεπώς, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή) στη Γραμματεία τους. Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή.

 

2. Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & Διοικητικό Προσωπικό

Η έκδοση του λογαριασμού γίνεται αυτοματοποιημένα, μετά από ενημέρωσή μας από τη Διεύθυνση Διοικητικού, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ και παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως με έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

 

3. Εργαζόμενοι με σύμβαση, Αποσπασμένοι Υπάλληλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα myapps.duth.gr .

H αίτηση εγκρίνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος και εκδίδεται από το ΥΚ-ΚΔΔ.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων