Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Ρύθμιση φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Λύση

Γενικές πληροφορίες

Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ελέγχει κάθε email που διακινείται μέσω του συστήματος email του Πανεπιστημίου και το βαθμολογεί αρνητικά ή θετικά βάσει μιας πληθώρας κριτηρίων. Όσο πιο υψηλή βαθμολογία λάβει ένα email, τόσο πιο ύποπτο θεωρείται. Ανάλογα με την τελική βαθμολογία του, λαμβάνεται η ανάλογη δράση. Αν η βαθμολογία ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε το σύστημα προσθέτει μια επικεφαλίδα στο email που δηλώνει ότι αναγνωρίστηκε ως spam. Σε κάθε περίπτωση, όταν το email λαμβάνει θετική βαθμολογία, προστίθεται μια επικεφαλίδα που δηλώνει τη βαθμολογία αυτού. Αυτές οι επικεφαλίδες δε φαίνονται στο σώμα του μηνύματος, αλλά μπορούν να αναγνωριστούν από το σύστημα email ώστε να γίνει ο κατάλληλος διαχωρισμός με τα φίλτρα που θα ορίσουμε παρακάτω. Emails που λαμβάνουν πολύ υψηλή βαθμολογία απορρίπτονται άμεσα και ο αποστολέας ενημερώνεται ότι δεν παραδόθηκαν.

 

Ρύθμιση

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσα από το περιβάλλον του Webmail, αλλά οι κανόνες θα ισχύουν γενικά, είτε χρησιμοποιείτε το Webmail, είτε κάποιο πρόγραμμα πχ Thunderbird, Outlook κτλ.

 

1. Συνδεθείτε στο webmail (https://webmail.duth.gr) και πηγαίνετε στο μενού "Αλληλογραφία" > "Κανόνες". Στο κεντρικό παράθυρο θα δείτε τη λίστα με τους Υπάρχοντες Κανόνες. Δεξιά από το όνομα του κάθε κανόνα υπάρχει το σύμβολo  ή ανάλογα με το αν ο κανόνας είναι ενεργός ή όχι.

 

2. Εδώ έχετε δύο έτοιμες επιλογές ρύθμισης, οι οποίες είναι από προεπιλογή απενεργοποιημένες, ενεργοποιήστε μόνο μία από αυτές. Η πρώτη (επιλογή α), που είναι και η πιο συντηρητική, τοποθετεί το email στο φάκελο "Ανεπιθύμητα" (Junk) αν το email λάβει αρκετά υψηλή βαθμολογία ώστε να θεωρηθεί spam από το σύστημα (το τρέχον κατώφλι βαθμολογίας στο σύστημα έχει οριστεί στην τιμή "9", μελλοντικά μπορεί να αλλάξει). Αν θέλετε να ορίσετε εσείς τo κατώφλι βαθμολογίας ώστε να κάνετε το φίλτρο περισσότερο ή λιγότερο αυστηρό, ακολουθήστε την επιλογή β.

επιλογή α. Στη σελίδα των κανόνων (1) θα δείτε ένα κανόνα με τίτλο "Προκαθορισμένο φίλτρο spam". Ο κανόνας αυτός είναι απενεργοποιημένος. Μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ στο σύμβολο X (2). Δε χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο.

 

 

Σημαντικό: η σειρά των κανόνων έχει σημασία! Αν κάποια στιγμή προσθέσετε κι άλλους κανόνες, φροντίστε να μεταφέρετε τον κανόνα αυτό στο τέλος της λίστας, πιάνοντάς τον με το ποντίκι και σύροντάς τον προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο, ο κανόνας για το spam θα έχει χαμηλότερη προτεραιότητα έναντι των άλλων κανόνων που έχετε ορίσει.

 

επιλογή β. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το κατώφλι βαθμολογίας, πάνω από το οποίο ένα email θα θεωρείται ανεπιθύμητο. Επιλέξτε από το αριστερό μενού "Επί ανεπιθύμητων" (1), και στο κεντρικό παράθυρο ορίστε το κατώφλι (2) και σε ποιο φάκελο θέλετε να τοποθετούνται τα μηνύματα που ξεπερνούν την παραπάνω βαθμολογία (3). Τέλος, επιλέξτε "Αποθήκευση και ενεργοποίηση" (4), ή, αν είχατε ήδη ενεργοποιήσει τον κανόνα και αλλάξατε απλώς κάποια ρύθμιση, επιλέξτε "Αποθήκευση".

 

 

 

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι αυτές που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Δεν προτείνεται να ορίσετε κατώφλι μικρότερο από "5", γιατί τότε ενδέχεται να καταλήγουν στο φάκελο "Ανεπιθύμητα" (Junk) και αρκετά χρήσιμα emails.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάποιες φορές συμβαίνει ένα χρήσιμο email να έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα κάνουν το φίλτρο να το βαθμολογήσει ως spam. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους (πχ λάθος ρυθμίσεις στο mail server του αποστολέα, κατάχρηση λόγω κακόβουλου λογισμικού, περιεχόμενο email που ταιριάζει με spam patterns κτλ). Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε κάποιον από τους παραπάνω κανόνες για φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων emails, καλό θα είναι να ελέγχετε κάθε τόσο το φάκελο "Ανεπιθύμητα" (Junk) για να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε παραβλέψει κάποιο σημαντικό μήνυμα, ειδικά αν έχετε ορίσει χαμηλό κατώφλι ανεπιθύμητων. Αν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιον αποστολέα από το φιλτράρισμα, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση email του σε whitelist, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

 

Για προχωρημένους

 
Αντί των παραπάνω έτοιμων κανόνων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα για spam και να τον προσαρμόσετε όπως θέλετε. Η επικεφαλίδα που δηλώνει τη βαθμολογία του μηνύματος είναι η "X-Spam-Level" και η βαθμολογία μετράται με τον χαρακτήρα "*". Αν για παράδειγμα ένα μήνυμα έχει πάρει βαθμολογία μεταξύ 5 και 6, η τιμή της επικεφαλίδας θα είναι "*****". Αν το μήνυμα βαθμολογηθεί αρκετά υψηλά ώστε να χαρακτηριστεί ως spam από το φίλτρο, τότε προστίθεται και μία ακόμα επικεφαλίδα, η "X-Spam", η οποία παίρνει την τιμή "Yes". Μπορείτε λοιπόν στον κανόνα που θα φτιάξετε να ελέγχετε την τιμή μίας από αυτές τις επικεφαλίδες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα:
2.png 2.png
1.png 1.png

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων