Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Ανάρτηση / Δημοσίευση Εξερχόμενου Εγγράφου σε Ιστοσελίδα

Λύση

 

Κάθε νέο Εξερχόμενο έγγραφο στη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του ΔΠΘ (https://protocol.staff.duth.gr/) μπορεί να αναρτηθεί (δημοσιευθεί) στην  Ιστοσελίδα του Φορέα.

Για την ανάρτηση αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

1.       Αρχικά δημιουργούμε το νέο Εξερχόμενο έγγραφο, επιλέγοντας το σύμβολο «+» (1) και Καταχώρηση Νέου Εγγράφου» (2).

 

 

2.       Επιλέγουμε «Εξερχόμενο»(3) και «Επόμενο» (4).

 

 

3.       Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία του νέου Εξερχόμενου εγγράφου και συγκεκριμένα:

a.       Στο πεδίο «Βασικά» πληκτρολογούμε το θέμα του εγγράφου (5), προαιρετικά μία περίληψη του εγγράφου, και τέλος επιλέγουμε το «Έγγραφο σε ψηφιακή μορφή» (6), που θέλουμε να πρωτοκολληθεί.

 

 

b.      Στο πεδίο «Είδος» και από το υπο-πεδίο «Είδος Εγγράφου» (7) επιλέγουμε π.χ. «Ενημερωτικό Σημείωμα» (8).

 

 

 

 

 

 

c.       Στο πεδίο «Δημοσιεύσεις» επιλέγουμε ως κατάσταση δημοσίευσης του υπο-πεδίου «Ιστοσελίδα Φορέα» την «Υποχρέωση Δημοσίευσης» (9).

 

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων του νέου Εξερχόμενου εγγράφου ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Αποθήκευση» (10).

4.       Το νέο εξερχόμενο έγγραφο (η επισκόπηση του οποίου φαίνεται παρακάτω), έχει δημιουργηθεί με επιτυχία και μπορεί πλέον να γίνει η ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα του Φορέα επιλέγοντας «Δημοσίευση σε Ιστοσελίδα» (11) και στη συνέχεια «Δημοσίευση» (12).

 

 

 

 

5.       Μετά από την επιτυχημένη ανάρτηση του εξερχόμενου εγγράφου στη Ιστοσελίδα του Φορέα, μπορεί πλέον να ακολουθήσουν άλλες προαιρετικές ενέργειες όπως π.χ.  η «Αποστολή» του στους επιθυμητούς παραλήπτες.

 

 

 

 

 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων