Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Οι άλλοι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence διαμαρτύρονται ότι ακούνε ξανά τη φωνή τους.

Λύση

 Αν χρησιμοποιείτε ανοιχτή ακρόαση ο ήχος που λαμβάνετε από τους άλλους συμμετέχοντες θα συλλαμβάνεται ξανά από το μικρόφωνο σας και θα προωθείται ξανά στους άλλους συμμετέχοντες δημιουργώντας μια ενοχλητική επιστροφή ήχου σε εκείνους (θα ακούνε ξανά την φωνή τους – φαινόμενο ηχούς) ενώ εσείς δεν θα αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Αν επιπλέον κάποιος από τους λοιπούς συμμετέχοντες χρησιμοποιεί και αυτός ανοιχτή ακρόαση τότε η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω, κάνοντας την επικοινωνία αδύνατη.

  • Καλό είναι να χρησιμοποιείτε κάποια από τις προτεινόμενες συσκευές speakerphones με ενσωματωμένη ακύρωση ηχούς (echo cancelation). Αλλιώς, χρησιμοποιείστε ακουστικά.

Για να αποτρέπουν την ηχώ, οι αντίστοιχες συσκευές διαθέτουν κατάλληλα ψηφιακά κυκλώματα (επεξεργαστή ψηφιακού σήματος) ή κατάλληλο λογισμικό. Πρώτα, αναγνωρίζεται η επανεμφάνιση του σήματος που αρχικά μεταδόθηκε με κάποια καθυστέρηση, κι έπειτα αυτό αφαιρείται από το σήμα εκπομπής ή λήψης.

Έτσι απομονώνετε τον ήχο που λαμβάνετε από την τηλεδιάσκεψη και αυτός δεν προωθείται ξανά σε αυτή. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία.

  • Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε στη καρτέλα ρυθμίσεων και κατάστασης του προγράμματος επιλέξτε την υποενότητα “Devices” και ενεργοποιείστε την επιλογή “Echo cancelation”.

Με αυτή την επιλογή (Εικόνα 8) θα αποτρέψετε την δημιουργία προβλήματος στην τηλεδιάσκεψη αλλά ο ήχος που θα μεταδίδεται θα είναι half duplex, δηλαδή όταν μιλάτε δε θα μπορείτε παράλληλα να ακούσετε άλλον ομιλητή, οπότε δε συστήνεται στη γενική περίπτωση. 

Συνημμένα:
Fig8.png Fig8.png

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων