Βάση γνώσεων
HelpDesk-ΔΠΘ > Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Τηλεδιάσκεψη  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.0/5.0
Η διοργάνωση τηλεδιασκέψεων μπορεί να &g...
Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη άλλου ιδρύματος Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.1/5.0
Η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ του ΔΠΘ σ&epsil...
Η εφαρμογή meetingroom.noc.duth.gr (mr.duth.gr) δεν αναγνωρίζει τον κωδικό (password) χρήστη Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.4/5.0
Στην περίπτωση που η εφαρμογή meetingroom.noc.duth.gr (mr.duth.gr) δε...
Γενικές οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη με προσωπικό υπολογιστή μέσω της εφαρμογής ePresence. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.4/5.0
Για την σύνδεσή σας σε μία τηλεδιάσκεψη...
Δεν είναι δυνατή η είσοδος στην τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence. Φαίνεται να φορτώνει η εφαρμογή αλλά δεν εμφανίζεται η μπάρα προόδου της σύνδεσης. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.5/5.0
Αφού επιλέξετε το σύνδεσμο για ε...
Η εφαρμογή VidyoDesktop δεν μπορεί να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη ή συνδέεται για πολύ λίγο και το σύστημα την αποσυνδέει αυτόματα. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.9/5.0
Εάν η εφαρμογή VidyoDesktop δεν μπορεί να συνδ&epsilon...
Η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence δεν είναι ικανοποιητική, ακούγεται ήχος με διακοπές. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
Το πιο πιθανό σενάριο είναι η δικτυ&al...
Οι άλλοι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence διαμαρτύρονται ότι ακούνε ξανά τη φωνή τους. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
 Αν χρησιμοποιείτε ανοιχτή ακρόαση...
Κατά τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 500. Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.0/5.0
Πιο συγκεκριμένα: “error 500: error registering installation with server”. Μάλι&...
Κατά τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence δεν φαίνονται όλες οι βιντεοροές από τους συνδεδεμένους συμμετέχοντες. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
Ελέγξτε στην καρτέλα ρυθμίσεων κα&...
Κατά τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence παρατηρείται αδυναμία μεταφοράς ήχου ή χαμηλός ήχος. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
 Αν δεν ακούτε τίποτα ή ο ήχος είναι π&omic...
Κατά τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ePresence παρατηρείται αδυναμία μεταφοράς εικόνας. Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.2/5.0
 Αν βλέπετε τους άλλους &sig
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων