Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Ανάρτηση Εξερχόμενου Εγγράφου στη Διαύγεια

Λύση

 

Κάθε νέο Εξερχόμενο έγγραφο, χαρακτηρισμένο ως Απόφαση στη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του ΔΠΘ (https://protocol.staff.duth.gr/) μπορεί να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για την ανάρτηση αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

1.       Αρχικά δημιουργούμε το νέο Εξερχόμενο έγγραφο, επιλέγοντας το σύμβολο «+» (1) και Καταχώρηση Νέου Εγγράφου» (2).

 

2.       Επιλέγουμε «Εξερχόμενο»(3) και «Επόμενο» (4).

 

 

3.       Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία του νέου Εξερχόμενου εγγράφου και συγκεκριμένα:

a.       Στο πεδίο «Βασικά» πληκτρολογούμε το θέμα του εγγράφου (5), προαιρετικά μία περίληψη του εγγράφου, και τέλος επιλέγουμε το «Έγγραφο σε ψηφιακή μορφή» (6), που θέλουμε να πρωτοκολληθεί.

 

 

b.      Στο πεδίο «Είδος» και από το υπο-πεδίο «Είδος Εγγράφου» (7) επιλέγουμε «Απόφαση».

 

c.       Στο εμπλουτισμένο πλέον πεδίο «Είδος» που προκύπτει επιλέγουμε το επιθυμητό είδος απόφασης από το ομώνυμο υπο-πεδίο («Είδος Απόφασης» (8)).

 

d.      Στο πεδίο «Δημοσιεύσεις» επιλέγουμε ως κατάσταση δημοσίευσης του υπο-πεδίου «Διαύγεια» την «Υποχρέωση Δημοσίευσης» (9).

 

e.      Στο πεδίο «Θεματικές Κατηγορίες» επιλέγουμε την κατάλληλη από τις διαθέσιμες «Κατηγορίες Διαύγειας» (10).

 

f.        Στο πεδίο «Υπογραφές» επιλέγουμε (11) τον υπογράφοντα του εξερχόμενου εγγράφου, ο οποίος θα πρέπει να έχει στον λογαριασμό του στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο συμπληρωμένο το πεδίο «Διαύγεια ID». Η επιλογή του υπογράφοντα (12) (13) (14) ολοκληρώνεται μέσω της ιεραρχικής δομής των υπογραφόντων των διαφόρων υπηρεσιών.

 

 

 

 

g.       Η διαδικασία συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων του νέου Εξερχόμενου εγγράφου ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Αποθήκευση» (15).

 

4.       Το νέο εξερχόμενο έγγραφο (η επισκόπηση του οποίου φαίνεται παρακάτω), έχει δημιουργηθεί με επιτυχία και μπορεί πλέον να γίνει η ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ επιλέγοντας «Δημοσίευση σε Διαύγεια» (16).