Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Η εφαρμογή VidyoDesktop δεν μπορεί να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη ή συνδέεται για πολύ λίγο και το σύστημα την αποσυνδέει αυτόματα.

Λύση

Εάν η εφαρμογή VidyoDesktop δεν μπορεί να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη (η μπάρα προόδου της σύνδεσης εξαφανίζεται χωρίς να πραγματοποιηθεί η σύνδεση) ή συνδέεται για πολύ λίγο και το σύστημα την αποσυνδέει αυτόματα, το firewall του υπολογιστή σας ή το firewall στον δρομολογητή που συνδέεστε μπλοκάρει τις πόρτες επικοινωνίας που απαιτεί το λογισμικό. Επίσης, και οι κακές δικτυακές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχία σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή:

  • Ελέγξτε την ύπαρξη τοπικού firewall και επιτρέψτε την λειτουργία του VidyoDesktop. Αν το πρόβλημα επιμένει απενεργοποιήστε το firewall για όσο χρόνο διαρκεί η τηλεδιάσκεψη.

Προσέξτε γιατί στα Windows 7 & 8 η απενεργοποίηση του firewall πρέπει να γίνει από την σχετική καρτέλα (Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια, Τείχος Προστασίας) και να ελεγχθεί από τις ‘Ρυθμίσεις για Προχωρημένους’ ότι και στα τρία προφίλ (ιδιωτικό, δημόσιο, τομέα) είναι απενεργοποιημένο (Εικόνα 4).

 

  • Ελέγξτε αν έχετε ανοικτές εφαρμογές που μπορεί να εμποδίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του VidyoDesktop, όπως VPN προγράμματα, και απενεργοποιήστε τα για την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Με την χρήση ενός VPN προγράμματος (π.χ., OpenVPN) εγκαθίσταται μια εικονική σύνδεση με μια άλλη οργανωμένη δικτυακή δομή σε σχέση με εκείνη του φυσικού χώρου όπου και βρίσκεται ο χρήστης. Υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται συγκεκριμένες πόρτες επικοινωνίας να μπλοκάρονται (σύμφωνα με τους κανόνες της άλλης δικτυακής δομής) και να μην επιτρέπουν τη σύνδεση ή την παραμονή στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων.

  • Σε περίπτωση ύπαρξης firewall από την πλευρά του δρομολογητή (ίδρυμα ή πάροχος) θα πρέπει να επιτραπεί η επικοινωνία από τις απαιτούμενες πόρτες.

Η επικοινωνία με τον server της υπηρεσίας απαιτεί την ελεύθερη χρήση των TCP ports 22, 80, 443, 17990 και 17992 και των UDP ports 50000 – 65535.

  • Αν δεν έχετε πρόσβαση ή δεν είστε έμπειρος χρήστης ώστε να επιτρέψετε την επικοινωνία από τις απαιτούμενες πόρτες επιλέξτε “Always use VidyoProxy” από τις ρυθμίσεις δικτύου του VidyoDesktop.

Με αυτή την επιλογή χρησιμοποιείται η TCP πόρτα 22 (που συνήθως δεν είναι φραγμένη από τον διαχειριστή του firewall) ενώ δεν χρησιμοποιείται το UDP πρωτόκολλο.

Σε περιβάλλον Windows πατήστε δεξί «κλικ» πάνω στο εικονίδιο του VidyoDesktop που φαίνεται στην κάτω δεξιά μεριά της επιφάνειας εργασίας σας ώστε να εμφανιστούν οι επιλογές και επιλέξτε “Configuration”.

Αντίστοιχα σε περιβάλλον Apple Mac OS κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του trackpad πάνω στο εικονίδιο VidyoDesktop που θα δείτε στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας σας στις ανοιχτές εφαρμογές, μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και επιλέξτε “Configuration” (Εικόνα 5).

Στην περίπτωση περιβάλλοντος Linux (ενδεικτικά Ubuntu 12.04) πατήστε δεξί «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης σας. 

 Η επιλογή “Configuration” θα σας οδηγήσει στη καρτέλα ρυθμίσεων και κατάστασης του προγράμματος. Στην υποενότητα “Network” ενεργοποιήστε την επιλογή “Always use VidyoProxy” που φαίνεται ανενεργή και έπειτα πατήστε “Apply” (Εικόνα 6). 

 

  • Δοκιμάστε στην ίδια καρτέλα την επιλογή “Use the following settings” του πεδίου για τον Web Proxy.

Η επιλογή αυτή αναφέρεται στην ύπαρξη ενός Proxy server που χειρίζεται όλη την κίνηση στο διαδίκτυο κι επομένως χρησιμοποιείται και από τον περιηγητή μας. Ο Proxy server εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς όπως την διατήρηση της ανωνυμίας του τελικού χρήστη (ασφάλεια), την αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας (μέσω webcaching), την εφαρμογή κανόνων πρόσβασης σε ιστότοπους και τον έλεγχο για κακόβουλο περιεχόμενο. 

  • Δοκιμάστε τον σύνδεσμο και σε διαφορετικό περιηγητή αν χρειαστεί.

 

Συνημμένα:
Fig4.png Fig4.png
Fig5.png Fig5.png
Fig6.png Fig6.png

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι

Λεπτομέρειες άρθρου

ID Αρθρου: 24

Κατηγορία: Τηλεδιάσκεψη

Ημερομηνία που προστέθηκε: 22-08-2014 14:27:43

Προβολές : 206

Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.9/5.0 (7)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων