Γρήγορη Βοήθεια

Η βάση γνώσεων είναι κατηγοριοποιημένη συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία ή επιλέξτε μια υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει. Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη άλλου ιδρύματος

Λύση

Η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ του ΔΠΘ σε τηλεδιάσκεψη άλλου ιδρύματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Μέσω μίας από τις ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες τηλεδιασκέψεων που διαθέτει το ΔΠΘ. Οι αίθουσες αυτές εντάσσονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο κράτησης και τεχνικής υποστήριξης τους:
    • Στην μἰα κατηγορία εντάσσονται οι αίθουσες, η κράτηση των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας htpps:/mr.duth.gr,  και η τεχνική υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων παρέχεται από προσωπικό του Υπολογιστικού Κέντρου & Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (ΥΚ & ΚΔΔ) του ΔΠΘ. Για την κράτηση μίας εκ των αιθουσών αυτών, το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα htpps:/mr.duth.gr,  να ακολουθήσει την επιλογή ῾Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη῾ και στη συνέχεια την επιλογή ῾Κράτηση αίθουσας τηλεδιάσκεψης῾. Στη συνέχεια, και πρίν την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, θα πρέπει να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικό) που του έχουν δοθεί από το ΥΚ & ΚΔΔ, και τα οποία είναι κοινά για όλες τις εφαρμογές που αυτό υποστηρίζει / διαχειρίζεται. Το ΥΚ & ΚΔΔ του ΔΠΘ είναι υπεύθυνο για την  τελική έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος κράτησης (π.χ. λόγω τεχνικού προβλήματος, διεξαγωγης παράλληλα άλλης τηλεδιάσκεψης σε άλλη αίθουσα, μη διαθέσιμου τεχνικού προσωπικού υποστήριξης, κλπ.), την ενημέρωση του αιτούντος και σε περίπτωση έγκρισης την τεχνική υποστήριξη της συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δύο (2) αίθουσες του ΥΚ & ΚΔΔ στην Ξάνθη που υποστηρίζουν τις τηλεδιασκέψεις όλων των Τμημάτων της Πολυτεχικής Σχολής, η αίθουσα της Πρυτανείας στην Κομοτηνή που υποστηρίζει τις τηλεδιασκέψεις της Διοίκησης του ΔΠΘ και όποιων εκ των Τμημάτων/Σχολών του ΔΠΘ υποβάλλουν αίτημα, η αίθουσα της Ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη που υποστηρίζει τις τηλεδιασκέψεις των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, και τέλος η αίθουσα του Παιδαγωγικού στην Αλεξανδρούπολη που υποστηρίζει τις τηλεδιασκέψεις των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστήμης Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. 
    • Στην άλλη κατηγορία εντάσσονται οι αίθουσες κάποιων εκ των Τμημάτων / Σχολών του ΔΠΘ το αίτημα κράτησης των οποίων γίνεται προς τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος ενώ η τεχνική υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων παρέχεται από προσωπικό του εκάστοτε Τμήματος το οποίο συνεπικουρείται σε περίπτωση ανάγκης/προβλήματος από προσωπικό του ΥΚ & ΚΔΔ. Οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων του συγκεκριμένου τμήματος και σε μερικές περιπτώσεις και άλλων τμημάτων μετά από συνενόηση μεταξύ των Γραμματειών τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η αίθουσα τηλεδιασκέψεων του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης καθώς και της Σχολής του ΤΕΦΑΑ, όλες εκ των οποίων βρίσκονται στην Κομοτηνή.
  2. Μέσω προσωπικού υπολογιστή και της εφαρμογής e-Presence του ΕΔΕΤ. Στην περἰπτωση αυτή το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή με μικρόφωνο, ηχεία, κάμερα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Μετά από τη λήψη της πρόσκλησης συμμετοχής, που του αποστέλλεται από τον διαχειριστή του ιδρύματος που διοργανώνει την τηλεδιάσκεψη (μέσω ενός αυτοματοποιημένου μυνήματος του ΕΔΕΤ), μπορεί να συνδεθεί στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, ακολουθώντας τις οδηγίες που εσωκλύονται στο μύνημα της πρόσκλησης, μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται σε αυτό. 

 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων